Uçurum


Bu haritadaki üsler birbirlerinden, kayalıklar ve uçurumlarla ayrılmıştır. Siper alınabilecek bir çok oluşum saldırılarınızı kritik yönlere yoğunlaştırmanızı sağlıyacaktır. Haritanın merkezi cepheyi yarıp geçmeniz için ideal gözükebilir ama kanatlarınızı korumayı unutmayın.

Map size: 1000×1000 Map type: Mixed
Package name: 18_cliff.pkg Folder name: 18_Cliff

Leave a comment

Your comment