Estonian tips for world of tanks

1 Soine pinnas vähendab tõsiselt masina keeramiskiirust ja manööverdusvõimet.
2 Mürskude valimiseks kasuta klahve 1–3.
3 Suurtükid on su tiimi peamine tulejõud. Kaitse neid või muidu on nad kerge sihtmärk vaenlasele.
4 Mida kõrgemad on sihturi oskused, seda kiiremini lukustub sihik vastasele.
5 Mida kõrgemad on komandöri oskused, seda paremini töötab kogu meeskond.
6 Oskuslik juht kasutab masina mootorit paremini ära.
7 Oskuslik laadur laeb mürske kiiremini.
8 Komandöri oskustase määrab nägemisraadiuse.
9 Oskuslik radist suudab infot vahetada pikema vahemaa taha.
10 Lisamoodulid parandavad meeskonna töötingimusi või mõjutavad masina omadusi.
11 Masinad, millel on kõik välja arendatud, saavutavad eliitstaatuse.
12 Eliitmasinal teenitud kogemused saab üle kanda vabakasutuse kogemusteks.
13 Meeskonna lisaoskused ei mõjuta eliitstaatust.
14 Kasuta põõsaid ja taimestikku oma tankihävitaja raskemini leitavaks tegemiseks. Pane tähele, et seisev masin on raskemini avastatav.
15 Ära kunagi sega oma vaenlast, kui ta teeb vigu. See pole viisakas.
16 Vahest on baasi vallutamine on kõige lihtsam ja turvalisem valik. Kõikide vaenlaste hävitamine ei anna lisaboonuseid.
17 Hävitatud masinad on lukus lahingu lõppemiseni. Sa saad minna tagasi oma garaaži ja alustada lahingut mõne teise tankiga.
18 Tankikompaniides ja klannilahingutes kantakse pool kaotanud poole krediitidest ja kogemuspunktidest võitnud poolele üle.
19 Konto jagamine rikub mängu reegleid ja võib lõppeda ligipääsu kaotamisega kontole.
20 Konto jagamine rikub mängu reegleid ja võib lõppeda ligipääsu kaotamisega mõlemale kontole.
21 Mida keerukam su parool, seda parem.
22 Vaheta aeg-ajalt oma parooli.
23 Mängu reeglid keelavad kasutajate müügi ja ostu. Neid reegleid rikkudes võid sa kasutaja kaotada.
24 Ära sisene linkide kaudu tundmatutele veebilehtedele. Teid võib oodata pettuse- või häkkimiseoht.
25 Ära oota vaenlast oma baasis. Rünnak on tihti efektiivsem kui baasikaitse.
26 Kulda saad sa osta vaid WorldxA0ofxA0Tanksi ametlikult kodulehelt. Kui sa üritad kulda osa muudelt lehtedelt, kaotad sa ilmselt oma raha.
27 Mäleta salasõna valik on mugav, kuid tõenäoliselt ebaturvaline.
28 Meie veebilehelt leiad sa õpetusi kuidas kasutajat turvaliselt hoida. Loe neid hoolikalt.
29 Hoia all CTRL nuppu, et kasutada hiirekursorit.
30 Mooduli parandamiseks vajuta remondikomplektile. Meeskonnaliikme tervendamiseks vajuta esmaabikomplektile.
31 Kasuta kiirklahve (1-6 vaikeseades), et aktiveerida tarvikuid. Kiirklahve kuvatakse tarvikute ikooni kohal.
32 Suurükivaates saad sa kaamera kiiresti liigutada, tehes paremkliki minikaardil.
33 Et muuta tiiminimekirja väljanägemist, vajuta CTRL+TAB.
34 Et lisada mängijat sõbralisti, ignoreeritavate listi või kaevata, tee paremklikk tema nimel tiiminimekirjas.
35 Et kaevata mängija peale tee paremklikk tema nimel tiiminimekirjas ja vajuta “Kaeba”.
36 Isegi rasketankid vajavad abiväge.
37 Saadaolevad käsklused lahingmenüüs sõltuvad sinu sihtmärgist.
38 Et valida käsklust lahingmenüüst, hoia all Z nuppu ja vali hiirega soovitud käsklus.
39 Kasuta F2-F8 kiirklahve, et kiiresti lahingkäsklusi jagada.
40 Automaatne sihtimine ei taga 100% täpsust. Kogenud mängijad kasutavad manuaalset sihtimist.
41 Mõned masinad on head põgenemismanöövritel, teised aga püsivad hästi nähtamatud.
42 Relva kaliiber ei ole ainus näitaja, laadimiskiirus ja täpsus on samuti tähtsad.
43 Tugevalt soomustatud sihtmärgile ei pruugi soomustläbistavad mürsud viga teha, küll aga võivad siis aidata kildmürsud.
44 Sik-sak manöövid aitavad kerge- ja keskmistel tankidel põigelda vaenlase mürskude eest.
45 Ka kõige raskemini soomustatud masinal on omad nõrgad kohad: küljed ja tagaosa.
46 Kergetankid on skaudid. Kasuta neid vaenlase tankide leidmiseks oma tiimikaaslastele.
47 Osade moodulite paigaldamiseks on vaja oma masina vedrustus välja vahetada.
48 Osad kahurid võivad vajada uue torni paigaldamist.
49 Erinevad masinad, isegi sama tüüpi, võivad vajada erinevaid lahingtaktikaid.
50 Kergetanke ja liikursuurtükke saab hävitada ka rammides.
51 Sihitud laskmine on effektiivsem kui huupi tulistamine.
52 Kasuta kildmürske, et hävitada vaenlase sõiduki mooduleid ja vigastada meeskonda.
53 Lähivõitluse masinad ei sobi kaugelt tulistamiseks.
54 Mürsud erinevad üksteisest läbistavuse, kahju ja lõhkeraadiuse poolest.
55 Kildfugassmürsud on efektiivseimad kergetetankide ja avatud meeskonnaruumiga liikursuurtükkide vastu.
56 Vastase masina peatamiseks ja lihtsaks sihtmärgiks tegemiseks tulista selle roomikuid.
57 Mida kauem kergetank vaenlaste hulgas elus püsib, seda kõrgem on liikursuurtükkide jõudlus ja rohkem sihtmärke lüüakse rivist välja.
58 Madal profiil teeb masina raskemini avastatavaks, eriti põõsastes.
59 Kasuta soomustläbistavaid komposiitmürske, kui soomustläbistavad ei mõju.
60 Lisaoskused avanevad peale meeskonnaliikme peamise kvalifikatsiooni 100 % saavutamist.
61 Seisvat masinat on keerulisem avastada kui liikuvat.
62 Premium masinal teenitud kogemusi saab vabakasutuse kogemusteks üle kanda.
63 Kui kasutad suhtlust, tee oma sõnumid lühikesed ja mõistetavad.
64 Liikursuurtükid omavad head võimalust ellujäämiseks isegi lähikontaktis kui sa oskad otsesihtimist kasutada.
65 Vaenlase liikursuurtükid võivad arvata su asukohta, kui sa langetad puid või hävitad aedu ja ehitisi.
66 Kergetankid on head skaudid, sa saad vaenlase masinaid märgata kiiresti kihutades või hoopis põõsas varitsedes.
67 Kontsenteeritud tuli on alati mõistlik.
68 Kergetank ilma hea raadiota on koormaks tiimile.
69 Kaitse oma suurükivägesid. Liikursuurtükid saavad hävitada rasketanke enne su baasi vallutamist.
70 Jälgi mürskude trajektoore, nende abil võid vastase masinaid üles leida.
71 Mida rohkem masinaid vaenlase baasi vallutavad, seda kiiremini saab see valmis.
72 Viik tähendab, et mõlemad tiimid kaotavad, välja arvatud rünnaku režiimis, kus lahingu aja lõppedes võidab kaitsev tiim.
73 Põikle vaenlase mürskude eest, kui vallutad nende baasi. Baasi vallutamine katkeb, kui masin viga saab.
74 Manööverdusvõime oleneb vedrustusest, mootori jõust ja tanki kogukaalust.
75 Tule tõenäosus oleneb mootori tüübist. Kustutamise oskus põhineb nii meeskonna oskustel kui ka kustutitel.
76 Majad ja hävinenud masinad on heaks kaitseks vaenlase tule eest. Põõsad ja puud seevastu mitte.
77 Kui torn viga saab, lukustub see. Kasuta paranduskomplekti taastamaks torni pöörlemiskiirus.
78 Kui kahur viga saab, lukustub see. Kasuta paranduskomplekti taastamaks kahuri täpsus.
79 Vedrustus, raadio ja mootor on kergetankile üldjuhul olulisemad kui kahur ja torn.
80 Vigastatud laskemoonarest pikendab kahuri laadimisaega, halvemal juhul võib see ka plahvatada.
81 Vaatlusseadmete vigastus vähendab nägemiskaugust oluliselt.
82 Kahuri laskekiirus oleneb relva tüübist, tornist ja meeskonna oskusest.
83 Juhi vigastus vähendab masina kiirust ja manööverdusvõimet.
84 Laadimiskiirus väheneb peale laaduri vigasaamist.
85 Kui sihtur viga saab, väheneb täpsus.
86 Lisaks kogemustele ja krediitidele annab Premium konto ka ilusa puhta garaaži.
87 Sa saad kasutada vabakasutuse kogemusi iga masina või mooduli arendamiseks.
88 Masina või mooduli arendamisel kasutatakse esmalt masina kogemust, vabakasutuse kogemust kasutatakse viimasene.
89 Uus moodul võib olla liiga raske. Et tõsta kaalupiirangut, täienda vedrustust.
90 Eri tüüpi masinad nõuavad tihti eri taktikat.
91 Krediiti ja kogemusi jagatakse vastaste masinate leidmise, vigastamise ja hävitamise eest.
92 Tühi laskemoonarest ei plahvata kunagi. Laskemoonaresti plahvatamine ei olene laskemoona tüübist.
93 Sinu lasud võivad vähendada vaenlase masina elupunkte, kahjustada või hävitada mooduleid või vigastada meeskonnaliikmeid.
94 Suurtel kildmürskudel on meeletu purustusjõud. Nendega on võimalik mitut masinat ühe lasuga vigastada.
95 Soomustläbistaval komposiitmürsul ja kumulatiivmürsul on kõige suurem soomusläbivus.
96 Kasuta enda ümber olevaid looduslikke lohke ja kõrgendikke. Need on head kaitseks ja vaenlase eest varju leidmiseks.
97 Hästi kordineeritud tiim on võitev tiim.
98 Kui sul saab garaažis ruum otsa, kaaluge vana masina müümist või lisa tankikoha ostmist.
99 Kasuta depood, et müüa masinaid, mooduleid ja laskemoona, mida sa ei vaja.
100 Kui keegi küsib sinult salasõna, siis on see pettus. Administraatorid ei vaja kunagi sinu salasõna. Hoia oma salasõna alati privaatsena.
101 Keskmise tanki eesmärk on rünnata külgedelt ja tagant ning peale jõu näitamist taganeda.
102 Premium tanke on odav parandada.
103 Ära lase liitlaste pihta!
104 Raadiojaama võimsus määrab sinu võime vaenlase asukoha kohta infot vahetada.
105 Vaatekaugus on maksimaalne kaugus, kus on võimalik vaenlast märgata.
106 Mida suurem on masina kiirus, seda väiksem on täpsus.
107 Kere ja torni keeramine vähendab lasketäpsust, seega pärast maööverdamist oota kuni sihik sihtmärgil kokku koondub.
108 Kildmürsu ja kumulatiivmürsu läbistavus ei sõltu laskekaugusest.
109 Maksimaalne kiirus oleneb vedrustusest. Kiirendus aga mootori jõust, tanki kaalust ja maastikust, millel tank asub.
110 Vedrustuse läbivusvõime oleneb pinnasest, millel sõidetakse.
111 Rammimise õnnestumine oleneb tankide kaalust, kiirusest ja masinate soomusest.
112 Kari keskmisi tanke on võimelised hävitama ka kõige suurema tanki.
113 Tanki esisoomust on alati raskem läbistada.
114 Sihtimise kiirus oleneb kahurist ja sihturi oskustest.
115 Komandöri vigasaamine vähendab nägemiskaugust.
116 Automaatne sihtimine lülitub välja, kui objekt on hävitatud või on kadunud.
117 Kui su tank on hävitatud, siis läheb ta garaaži ja on lukus kuni lahingu lõpuni.
118 Sa saad minna lahingusse ainult täiesti terve tankiga.
119 Vali “Taasvarusta automaaselt”, et taastada oma varud automaatselt enne uut lahingut.
120 Kaldus olev soomus suurendab tõenäosust, et vastase mürsk läheb rikošetti.
121 Vajadusel saad sa kasarmut suurendada.
122 Sa saad meeskonnaliikmeid vajadusel teisse masinasse või kasarmusse üle kanda.
123 Niipea kui sa tunned oma liikursuurtükis ohtu, vaheta asukohta — nii püsid kauem elus.
124 Vigastatud meeskonnaliige teenib lahingus vähem kogemusi.
125 Lahingusse ei saa minna ebapiisava meeskonnaga.
126 Sinu meeskonna arenemiskiirus sõltub sinu edust lahingutes.
127 Komandör parandab teiste meeskonnaliikmete peamisi oskusi.
128 Sa ei saa muuta meeskonnaliikme peamist oskust ega kanda teda üle teise riigi masinasse.
129 Kiirenda meeskonna treenimist valik lubab meeskonnal kasutada kogemuspunkte enda treenimiseks. Madalaima tasemega meeskonnaliige teenib rohkem kogemusi.
130 Oma meeskonnaliikmete treenimine 100 %-ni avab neile lisaoskused ja eripärad.
131 Meeskonnaliikmed saavad õppida erinevaid lisaoskusi ja eripärasid.
132 Saadaolev varustus sõltub masina tüübist ja rahvusest.
133 Mõningat varustust saab masinalt maha monteerida ja kasutada ka teistel masinatel.

Leave a comment

Your comment