Balıkçı Koyu


Bu harita açık alanların ve engebeli arazinin bir karışımıdır. Haritanın kenarında yer alan limanın, dolambaçlı sokakları hem saldırıda hem de savunmada avantajlı olabilir. Otlarla kaplı olan eğimli tepeler tuzak kurmak için mükemmel olanaklar sunmaktadır.

Map size: 1000×1000 Map type: Open
Package name: 36_fishing_bay.pkg Folder name: 36_fishing_bay

Leave a comment

Your comment