Lithuanian tips for world of tanks

1 Pelkėtos vietovės smarkiai riboja tanko važiavimo bei apsisukimo greitį.
2 Amunicijos parinkimui naudojami 1-3 klavišai.
3 Artilerija tavo komandos pagrindinė šaunamoji galia, gink ją.
4 Kuo didesni šaulio įgūdžiai, tuo greičiau nusitaikoma.
5 Kuo didesni vado įgūdžiai, tuo geriau dirba visas ekipažas.
6 Įgudęs vairuotojas geriau išnaudoja variklio galią.
7 Patyręs užtaisytojas mažina užtaisymo laiką.
8 Vado patirtis įtakoja apžvalgos atstumą.
9 Kvalifikuotas radistas palaiko ryšį ilgesniais atstumais.
10 Papildomi moduliai gerina ekipažo darbą arba tanko charakteristikas.
11 Tankai su visasi išrastais moduliais ir tankais, technologojų medyje, įgyja elitinį statusą.
12 Visą elitinio tanko uždirbtą patirtį galima konvertuoti į laisvąją patirtį.
13 Elitinio tanko statuso neįtakoja įgulos įgūdžiai.
14 Žaisdami su prieštankiniu, naudokitės krūmais ir įvairiomis priedangomis. Nepamirškite – stovintį tanką sunkiau aptikti.
15 Netrugdykite priešui daryti klaidos, tai nemandagu!
16 Kartais bazės užėmimas lengviausias būdas laimėti. Visų priešų sunaikinimas palildomų taškų neduoda.
17 Sunaikinta technika angare yra blokuojama iki mūšio pabaigos. Į kitą mūšį galite eiti su kitu tanku gryžę į garažą.
18 Kuopų ir Klanų kovose pusė priešo uždirbtų taškų atiduodami laimėjusiai komandai.
19 Dalintis paskyra griežtai draudžiama pagal žaidimo taisykles, taip galite prarasti savo paskyrą.
20 Keistis paskyromis draudžiama. Abi tokios paskyros gali būti užblokuotos.
21 Kuo sudėtingesnis slaptažodis tuo jis saugesnis.
22 Slaptašodį keiskite kas kelis mėnesius.
23 Žaidimo paskyrą pirkti arba parduoti draudžiama. Pažeidus šias taisykles rizikuojate jos netekti.
24 Nespauskite nuorodų į nežinomus tinklapius, rizikuojate būti apgauti.
25 Nelaukite priešų savo bazėje. Agresyvus puolimas efektyvesnis už aklą gynybą.
26 Aukso galite nusipirkti tik oficialiame tinklapyje. Jei perkate kitur tiesiog prarasite savo pinigus.
27 Slaptažodžio atsiminimo funkcija patogi, bet nesaugi.
28 Pagrindiniame portale galite rasti patarimų kaip apsaugoti paskyrą. Perskaitykite jas.
29 Pelės žymeklį matysite nuspaudę CTRL mygtuką.
30 Suremontuoti modulį paspauskite ant remonto komplekto. Pagydyti įgulos narį paspauskite ant vaistinėlės.
31 Ekipuotę galite aktyvuoti naudodami greituosius klavišus ( 1 – 6 pagal nutylėjimą). Jie rodomi virš ekipuotės ikonėlių.
32 Kamerą galima greitai perstumti artileriniam režime paspaudus ant mini žemėlapio.
33 Komandos sąrašo išvaizdos pakeitimui paspauskite CTRL+TAB.
34 Pridėti žaidėją prie draugų sąrašo, ignoruojamųjų sąrašo ar išsiųsti apie jį skundą galite paspaudę ant jo vardo komandos sąraše dešiniuoju pelės klavišu.
35 Išsiųsti apie žaidėją skundą galite paspaudę ant jo vardo komandos sąraše dešiniuoju pelės klavišu ir pasirinkę „Skųstis“.
36 Komandos pagalba reikalinga net ir sunkiausiems tankams.
37 Komandų sąrašas radialiniame meniu priklauso nuo pasirinkto taikinio.
38 Norėdami pasirinkti komandą iš radialinio meniu, laikykite nuspaustą Z klavišą ir su pele pažymėkite norimą pranešimą.
39 Greitam komandų išrinkimui radialiniame meniu naudokite F2-F8 klavišus.
40 Automatinis taikymas negarantuoja 100% taiklumo. Patyrę tankistai naudoja rankinį taikymą.
41 Vieni tankai tinka artimam manevringam mūšiui, kiti yra naudingesni šaudant iš tolimesnių atstumų.
42 Ginklo efektyvumą lemia ne vien kalibras. Šaudymo sparta ir tikslumas yra ne mažiau svarbūs veiksniai.
43 Gerai šarvuotą taikinį, kurio nepramuša šarvamušiai sviediniai, gali įveikti skeveldrinė-fugasinė amunicija.
44 Manevravimas zigzagu padės vidutiniams ir lengviesiems tankams išvengti priešo šūvių.
45 Net ir pats sunkiausias tankas turi pažeidžiamų vietų – šonai ir galas.
46 Lengvieji tankai – komandos akys ir ausys. Rasti priešą – pagrindinė jų užduotis.
47 Kai kurių modulių montavimas yra neįmanomas kol nepatobulinate tanko važiuoklės.
48 Kol nepatobulinsite važiuoklės kai kurių pabūklų montavimas bus neįmanomas.
49 Netgi tos pačios klasės tankai dažnai reikalauja skirtingų taktikų.
50 Lengvuosius tankus ir artileriją galima sunaikinti taranuojant.
51 Šaudymas prisitaikius yra efektyvesnis, nei greitas šaudymas, nesulaukus taikiklio susivedimo.
52 Skeveldriniai-fugasiniai sviediniai puikiai tinka modulių ir įgulos pažeidimams.
53 Vieni tankai tinka artimam manevringam mūšiui, kiti yra naudingesni šaudant iš tolimesnių atstumų.
54 Sviedinių tipai skiriasi pramušamumu, daroma žala bei sprogimo spinduliu.
55 Fugasiniai-skeveldriniai sviediniai tinka naikinti lengviems tankams ir savaeigiams artileriniams pabūklams su atvira kabina.
56 Norėdami sustabdyti tanką, šaukite jam į vikšrus.
57 Kuo ilgiau tarp priešų išgyvens lengvasis tankas, tuo daugiau taikinių sunaikins sąjungininkų artilerija.
58 Žema technika mažiau pastebima. Ypatingai krūmynuose.
59 Gerai šarvuotą taikinį, kurio nepramuša šarvamušiai sviediniai, gali įveikti skeveldrinė-fugasinė amunicija.
60 Pasiekus 100% įgulos nario apmokymo lygį galima pasirinkti papildomų įgūdžių ir kvalifikacijų treniravimą.
61 Nejudančius tankus yra sudėtingiau aptikti.
62 Patirtis, uždirbta su premium tanku, gali būti konvertuojama į laisvąją patirtį.
63 Neterškite eterio beverčiais patarimais ir šūksniais.
64 Artilerija turi nemažai šansų net ir artimoje kovoje, svarbu laiku persijungti į tiesioginį taikymą.
65 Virstantys medžiai, lūžtančios tvoros – užuomina priešo artilerijai.
66 Lengvasis tankas – puikus žvalgas. Aktyviai ieškant priešo svarbu mobilumas, sėdint krūmuose – maskiruotė.
67 Ugnies koncentracija visada pasiteisina.
68 Lengvas tankas be gero radijo – našta komandai.
69 Ginkite savo artileriją. Ji gali lengvai sunaikinti priešų sunkiuosius tankus, šiems dar neprivažiavus prie jūsų.
70 Pagal šūvio trajektoriją įmanoma nustatyti šaulio buvimo vietą.
71 Kuo daugiau tankų bus priešo bazėje, tuo greičiau ji bus užimta.
72 Lygiosios reiškia, kad abi komandos pralaimėjo, išskyrus Šturmo režimą, kuriame pasibaigus laikui besiginanti komanda laimi.
73 Bazės užėmimas yra nutraukiamas, jei užimančiam tankui padaroma žala.
74 Manevringumą įtakoja važiuoklė, variklio galingumas ir bendras visų modulių svoris.
75 Užsidegimo tikimybė priklauso nuo variklio tipo, gaisro užgesinimo – nuo ekipažo ir papildomo gesintuvo.
76 Nuo priešo ugnies jus gali apsaugoti pastatai ir sunaikinta technika. Medžiai ir krūmai – ne.
77 Pažeistas bokštelis užsiblokuoja. Naudokite remonto komplektą jam pilnai suremontuoti.
78 Pažeistas pabūklas negali šaudyti. Naudokite remonto komplektą jam pilnai suremontuoti.
79 Važiuoklė, variklis ir racija lengvajam tankui yra žymiau svarbiau nei pabūklas ir bokštelis.
80 Pažeista amunicijos saugykla ne tik lėtina užtaisymą, bet ir gali sprogti.
81 Pažeisti apžvalgos prietaisai mažina apžvalgos atstumą.
82 Pabūklo šaudymo spartą įtakoja ginklo tipas, bokštelis bei ekipažo įgūdžiai.
83 Vairuotojo sužeidimas sumažina tanko greitį ir manevringumą.
84 Užtaisytojo sužeidimas sulėtina užtaisymą.
85 Šūvio tikslumas sumažėja jei šaulys sužeistas.
86 Premium paskyra – tai ne tik daugiau kreditų ir patirties, bet ir švarus, gražus angaras.
87 Laisvą patirtį galima naudoti bet kokios technikos išradimui.
88 Išrandant modulius ir tankus laisvoji patirtis išleidžiama vėliausiai.
89 Jei naujas modulis yra per sunkus, turite patobulinti važiuoklę.
90 Netgi tos pačios klasės tankai dažnai reikalauja skirtingų taktikų.
91 Kreditai ir patirtis skiriami ne tik už sunaikinimą, bet ir už priešininkų aptikimą bei padarytą žalą.
92 Amunicijos skyriaus sprogimas nepriklauso nuo sviedinių tipo. Tuščias skyrius nesprogsta.
93 Jūsų šūviai gali sumažinti priešų tanko patvarumo taškus, pažeisti ar sugadinti modulius, bei sužeisti priešo įgulos narius.
94 Sėkmingas šūvis skeveldriniu-fugasiniu svieidiniu gali padaryti žalos keliems tankams.
95 Pokalibriniai šarvamušiai ir kumuliatyviniai sviediniai turi didžiausią tikimybę pramušti šarvus.
96 Vietovės nelygumuose galima pasislėpti ir nuo tiesioginės priešo ugnies, ir nuo stebėjimo.
97 Koordinuota komanda – nugalėtojų komanda.
98 Jei angare trūksta vietos, parduokite seną techniką arba nupirkite papildomos vietos.
99 Sandėlyje galima parduoti ne tik techniką, bet ir nenaudingus modulius ir amuniciją.
100 Jūsų slaptažodis reikalingas tik sukčiams. Administracijai jo nereikia. Niekada nepatikėkite savo slaptažodžio pašaliniams.
101 Vidutinio tanko užduotis – apvažiuoti priešą iš flangų ir galo, o po sėkmingo smūgio pasitraukti.
102 Premium tankų eksploatacija yra pigesnė.
103 Nešaudykite saviškių!
104 Radijo galia įtakoja galimybę keistis priešo tankų pozicijų duomenimis.
105 Apžvalgos atstumas – maksimali priešo aptikimo distancija.
106 Kuo didesnis greitis, tuo mažesnis tikslumas šaudant.
107 Šaudymo tikslumą įtakoja korpuso ir bokštelio sukimasis – atlikus manevrus geriau palaukti pilno nusitaikymo.
108 Skirtingai nei kitų sviedinių, skeveldrinių-fugasinių ir kumuliatyvinių sviedinių šarvų pramušimas nėra įtakojamas atstumo.
109 Važiuoklė riboja maksimalų greitį, o variklio galingumas, tanko svoris ir grunto tipas akceleraciją.
110 Važiuoklė turi skirtingą pravažumą keliu, arimais ir pelkėmis.
111 Sėkmingas taranavimas priklauso nuo svorio santykio, greičio ir šarvų.
112 Vidutinių tankų “Vilkų gauja” sugeba papjauti net ir patį galingiausią žvėrį.
113 Visada sunkiausia pramušti priekinius šarvus.
114 Nusitaikymas priklauso nuo pabūklo tipo ir šaulio įgūdžių.
115 Vado sužeidimas sumažina matymo atstumą.
116 Taikiniui dingus iš matymo lauko automatinis taikymas išsijungia.
117 Sunaikintas tankas garaže yra užblokuotas iki mūšio pabaigos.
118 Dalyvauti mūšyje galima tik su pilnai suremontuota technika bei pilna įgula.
119 Automatinio papildymo žyma atstato amuniciją iki tiek, kiek jos buvo prieš mūšio pradžią.
120 Kuo didesnis šarvų pasvirimas, tuo didesnė rikošeto tikimybė.
121 Esant reikalui kareivines galima išplėsti.
122 Įgulos narius galima perkelti į kitus tankus arba į kareivines.
123 Artilerijos išgyvenimo tikimybę didina dažnas pozicijos keitimas.
124 Sužeistas įgulos narys gauna mažiau patirties taškų.
125 Mūšį galima pradėti tik su pilna įgula.
126 Įgulos apmokymo greitis priklauso nuo sėkmingo dalyvavimo mūšiuose.
127 Vadas gali padidinti pagrindines kitų įgulos narių kvalifikacijas.
128 Negalima pakeisti pagrindinės tankisto kvalifikacijos ar persodinti jį į kitos nacijos tanką.
129 Elitiniai tankai turi “pagreitinto įgulos treniravimo” režimą, kuris pagreitina įgulos mokymąsi. Tankistas su žemiausiu įgūdžio lygiu gauna daugiau patirties taškų.
130 Papildomi įgūdžiai ir specializacijos bus prieinami apmokius įgulą iki 100% pagrindinės kvalifikacijos.
131 Įgulos nariai gali mokytis skirtingus įgūdžius ir specializacijas.
132 Papildomų modulių sąrašas priklauso nuo tanko tipo ir gamintojo šalies.
133 Kai kuriuos papildomus modulius galima perkelti į kita tanką.

Leave a comment

Your comment