Live Oaks


Bu haritanın merkezinde büyük bir bataklık gölü yer almaktadır. Bir tarafta demiryolu köprüsü ve sığ geçişler seyrek güçle savunmaya ve esas saldırının diğer tarafa yoğunlaşmasına imkan verir.

Map size: 1000×1000 Map type: Mixed
Package name: 44_north_america.pkg Folder name: 44_north_america

Leave a comment

Your comment