Madenler


Haritanın ortasındaki yüksek tepe saldırılarınız için mükemmel bir ileri karakol sağlıyor. Tepenin kuzey.doğusundaki köy ve batısındaki ada birçok değişik taktik avantaj sağlıyor ama bu iki yer de haritanın ortasından gelecek olan ateşe açık.

Map size: 800×800 Map type: Mixed
Package name: 10_hills.pkg Folder name: 10_Hills

Leave a comment

Your comment