Norwegian tips for world of tanks

1 Myrlendt terreng reduserer et kjøretøys’ snuhastighet og fart betraktelig.
2 For å velge granattype, bruk tastene 1-3.
3 Artilleriet er ditt lags fremste ildkraft. Beskytt deres SPGer, ellers blir de enkle mål for fienden.
4 Jo høyere ferdigheten til skytteren er, jo raskere vil siktet låse seg på målet.
5 Jo høyere ferdigheten til vognkommandøren er, jo bedre vil mannskapet yte.
6 En erfaren vognfører utnytter motoreffekten bedre.
7 En erfaren lader reduserer ladetiden.
8 Vognkommandørens ferdighet bestemmer synsrekkevidden.
9 En kompetent radiooperatør kan kommunisere over lengre avstander.
10 Ekstra moduler forbedrer mannskapets arbeidskår eller kjøretøyets egenskaper.
11 Kjøretøy med alle tekniske grener utforsket får Elite status.
12 Erfaring tjent på Elitekjøretøy kan konverteres til Fri erfaring.
13 Hvorvidt en tanks er Elite eller ikke har ikke noe med mannskap å gjøre.
14 Bruk busker og vegetasjon til å gjøre din panserjager vanskeligere å oppdage. Legg merke til at stillestående kjøretøy er mindre synlig.
15 Aldri hån fienden når han gjør feil. Det er uhøflig!
16 Noen ganger er det å erobre basen det enkleste og tryggeste alternativet. Å ødelegge alle fiendene gir deg ikke noen ekstra bonuser.
17 Ødelagte kjøretøy låses til kampen er slutt. Du kan godt avslutte kampen og starte en ny kamp i en annen tanks.
18 I kompanier og klankamper vil halvparten av credits og erfaring tjent av det tapende laget overføres til vinnerne.
19 Å dele en konto er et brudd på reglene og kan resultere i sperring av kontoen.
20 Reglene forbyr deling av kontoer. De som bryter reglene risikerer å miste kontoene for alltid.
21 Jo mer sofistikert passordet ditt er, jo bedre.
22 Endre passordet ditt fra tid til annen.
23 Deling av konto er i direkte konflikt med reglene for spillet og kan resultere i at spillkonto fjernes.
24 Ikke følg linker til ukjente nettsteder. Du risikerer å bli svindlet eller hacket.
25 Ikke vent på fienden i hjemmebasen. Å bli med på angrepet kan være mer effektivt enn å bare forsvare hjemmebasen.
26 Du kan bare kjøpe gull på den offisielle nettsiden til WorldxA0ofxA0Tanks. Hvis du kjøper gull andre steder blir du svindlet.
27 Valget “Husk passordet” er brukervennlig men potensielt usikkert.
28 På portalen finner du instruksjoner på hvordan du kan sikre din konto best mulig. Les instruksjonene nøye.
29 Hold CTRL for å vise musepekeren.
30 For å reparere en modul, klikk på Reparasjonssettet. For å helbrede et mannskapsmedlem, klikk på Førstehjelpspakken.
31 Bruk hurtigtaster (talltastene 1-6) for å aktivisere forbruksmateriell. De er indikert over ikonene til forbruksmateriellet.
32 Høyreklikk på minikartet for å flytte kameraet umiddelbart i artillerimodus.
33 For å endre utseendet på laglistene, trykk CTRL+TAB.
34 Legg til en spiller i Vennelisten eller Ignorèrlisten, eller for å registrere en klage, ved å høyreklikk på spillerens navn i laglisten.
35 For å registrere en klage, høyreklikk spillerens navn i laglisten og velg “Klage”.
36 Selv de tyngste tanks trenger støtte.
37 Tilgengelige kommandoer i Radialmenyen avhenger av målet du har markert.
38 For å velge en kommando i Radiusmenyen, hold Z og flytt musepeker for å markere ønsket kommando.
39 Bruk hurtigtastene F2-F8 for raskt å velge kommandoer i Radiusmenyen.
40 Automatsikte garanterer ikke treff. Erfarne vognkommandører bruker manuell sikting.
41 Noen kjøretøy er best for unnvikelsesmanøvre, mens andre er best til å gjemme seg med.
42 Effekten til en kanon bestemmes ikke kun av kaliber, men også av skuddtakt og presisjon.
43 Et sterkt pansret mål som ikke kan overvinnes med panserbrytende granater kan være svært sårbart for høyeksplosive granater.
44 Sikksakkmanøvrering hjelper lette og medium tanks til å unngå fiendens granater.
45 Selv den tyngste tanks har svake punkter: sidene og hekken.
46 Lette tanks er lagets speidere. Bruk de til å finne fienden så lagkameratene dine får mål å skyte på.
47 For montering av noen moduler kan det være påkrevet å bytte ut drivverket.
48 Noen kanoner kan kreve montering av et annet tårn.
49 Forskjellige kjøretøy av samme type trenger ofte en annen taktisk disposisjon.
50 Lette tanks og SPG’er kan ødelegges vha. vedring.
51 Innsiktede skudd er mer effektive enn ukontrollert avfyrte skudd.
52 Høyeksplosive granater er bra for å forårsake kritisk skade på moduler og sette mannskap ut av spill.
53 Vogner som er ment brukt til nærkamp er ineffektive på lang avstand.
54 Granattypene varierer i penetrasjonsevne, skadeomfang og eksplosjonsradius.
55 Høyeksplosive granater er veldig effektive mot lette tanks og SPG’er med åpen kabin.
56 For å stanse en tanks og gjøre den til et enkelt mål, skyt på beltene.
57 Jo lenger en lett tanks overlever blant fienden, jo bedre gjør artilleriet det, og jo flere mål blir slått ut.
58 En lav profil gjør en stridsvogn vanskelig å se, spesielt i busker.
59 Bruk APCR granater når panserbrytende (AP) granater ikke oppnår effekt.
60 Ytterligere ferdigheter og fordeler blir tilgjengelig etter å ha trent mannskapene dine til 100% i hovedkvalifikasjonene.
61 Et stasjonært kjøretøy er vanskeligere å se enn ett i bevegelse.
62 Erfaring tjent med Premium kjøretøy kan konverteres til Fri erfaring.
63 Når du prater, vær konstruktiv, kontribuerende, og presis.
64 Betimelig direkte ild kan gi en SPG en god sjanse for å overleve nærkamp.
65 Fiendens artilleri kan gjette din posisjon når du kjører ned trær, gjerder og andre ting.
66 Lette tanks er gode speidere. Du kan spotte fiendens kjøretøy ved raske manøvreringer eller ved å stå stille bak busker.
67 Å konsentrere ildgivning er alltid fornuftig.
68 En lett tanks uten en god radio er en byrde for sitt lag.
69 Beskytt artilleriet. SPG’er kan ødelegge de tunge tanksene før de kaprer hjemmebasen.
70 Å observere sporlys vil hjelpe deg å finne fiendens kjøretøy.
71 Jo flere som erobrer basen, jo fortere blir basen erobret.
72 Uavgjort betyr at begge lag taper, bortsett fra i Angrepsmodus, hvor det forsvarende laget vinner når kamptiden løper ut.
73 Unngå fiendens granater når du kaprer basen. Kapringen nullstilles hvis du blir påført skade.
74 Manøvrerbarhet bestemmes av typen drivverk, motorkraft, og samlet vekt av installerte moduler.
75 Sjansen for brann avhenger av motortypen, mens et mannskap med ferdighet i brannslukning og med brannslukningsapparat vil slukke brannen fortere.
76 Bygninger og ødelagte kjøretøy kan fungere som dekning mot fiendens ild, til forskjell fra trær og busker.
77 Et skadet tårn låser seg. Klikk på Reparasjon for å gjenopprette rotasjonshastigheten.
78 Når en kanon skades, kan den ikke avfyre skudd. Klikk på Reparasjon for å gi kanonen full presisisjon igjen.
79 Drivverk, radio og motor er viktigere for en lett tanks enn kanon og tårn.
80 Skade på ammunisjonslageret kan redusere ladehastigheten, eller også sprenge kjøretøyet.
81 Er observasjonsutstyret skadet, blir synsrekkevidden sterkt redusert.
82 Skuddtakt avhenger av tårntypen og laderens ferdighetsnivå.
83 Er vognføreren skadet reduseres farten og manøvrerbarheten til kjøretøyet.
84 Ladehastigheten reduseres når laderen er skadet.
85 Skuddpresisjonen reduseres når skytteren er skadet.
86 I tillegg til erfaring og credits, gir en Premiumkonto deg også en ren og pen garasje.
87 Du kan bruke Fri erfaring for å utforske enhver tanks eller modul.
88 Når du utforsker moduler og vogner, brukes Fri erfaring sist.
89 En ny modul kan være for tung. For å forbedre lastekapasiteten, oppgradér drivverket.
90 Tanks av forskjellige klasser behøver ofte forskjellige taktikker.
91 Du belønnes ikke med credits og erfaring bare ved å eliminere fiender, men også ved å skade og finne de.
92 Ammunisjonstypen avgjør ikke om ammunisjonslageret detonerer. Et tomt ammunisjonslager eksploderer ikke.
93 Dine skudd kan redusere helsepoengene på fiendens kjøretøy, skade eller ødelegge moduler, eller skade mannskaper.
94 Store høyeksplosive granater (HE) har en voldsom ødeleggende kraft. Det er mulig å skade flere kjøretøy samtidig med ett skudd.
95 APCR og HEAT granater er mest panserbrytende.
96 Bruk terrenget, da det er et ideelt ly mot direkte ild og observasjon.
97 Et velkoordinert lag er et vinnende lag.
98 Om du går tom for plass i garasjen, vurdér å selge et gammelt kjøretøy eller kjøpe en ekstra garasjeplass.
99 Bruk depoet for å selge kjøretøy, utstyr eller ammunisjon du ikke lenger trenger.
100 Administrasjonen vil aldri be om ditt passord. Alle slike anmodinger er lureri. Hold alltid dine passord for deg selv.
101 Målet til en medium tanks er å angripe flanker og bakomliggende områder, for deretter trekke seg tilbake etter et angrep.
102 Premiumkjøretøy er billigere å reparere.
103 Aldri skyt mot dine allierte!
104 Signalstyrken bestemmer din evne til å utveksle informasjon om fiendens posisjoner.
105 Synsvidde er den lengste avstanden du kan se en fiende på.
106 Jo fortere du kjører, jo lavere treffsikkerhet.
107 Tårn og skrogtraversering påvirker nøyaktigheten ved sikting, derfor bør du vente til siktet er “låst” på målet etter en manøvrering.
108 Til forskjell fra andre granattyper, så avhenger ikke høyeksplosive (HE) og HEAT granater sin panserbrytende evne av avstand.
109 Toppfart bestemmes av drivverket. Akselerasjon avhenger av motoreffekt, vekt, og terrenget.
110 Drivverkets framkommelighetsevne påvirkes av terrengtypen.
111 Skaden fra vedring avhenger av forholdet mellom vekt, fart, og panserets tykkelse.
112 En ulveflokk av medium tanks kan nøytralisere selv det største bytte.
113 Det er alltid vanskeligst å penetrere frontpanseret. Sikt på sidene og hekken.
114 Hvor fort siktet er på målet avhenger av kanontypen og skytterens ferdigheter.
115 Skades vognkommandøren vil synsvidden reduseres.
116 Automatsikting skrus av om målet ødelegges eller mistes av syne.
117 Når en tanks ødelegges, blir den låst til kampen er over.
118 Du kan kun stille til kamp med en uskadet stridsvogn og et uskadet mannskap.
119 Kryss av “Automatisk forsyning” for å lade ammunisjonen til samme mengde som før slaget.
120 Skrått vinklet panser øker sjansen for en rikosjett.
121 Du kan utvide kaserna om nødvendig.
122 Du kan overføre mannskap til andre stridsvogner eller sende de til kaserna.
123 Når du aner fare, relokalisér din SPG – du vil overleve lenger.
124 Skadet mannskap får mindre erfaring av kampen.
125 Du kan ikke starte en kamp uten et fullt mannskap.
126 Hastigheten ditt mannskap blir bedre på avhenger av suksess i kamp.
127 Vognkommandørens ferdigheter kan forbedre hele mannskapet.
128 Du kan ikke endre hovedkvalifikasjonen på et mannskapsmedlem eller overføre ham til en tanks fra en annen nasjonalitet.
129 Intens mannskapstrening modusen gjør at det er mulig å bruke kamperfaringspoeng til å forbedre kvalifikasjoner. Den i mannskapet med lavest nivå, mottar mest erfaring.
130 Å trene mannskapet til 100% i hovedkvalifikasjonen låser opp ekstra ferdigheter og fordeler.
131 Mannskapsmedlemmer kan ha forskjellige ferdigheter og fordeler.
132 Listen over tilgjengelige moduler avhenger av type kjøretøy og nasjonalitet.
133 Noen moduler, men ikke alle, kan bli overført til et annet kjøretøy.

Leave a comment

Your comment