Provincija


Brda na periferiji ove mape prekrivena su brojnim kućama i širokim ulicama daju prednost iznenadnim napadima. otvorena oblast između baza je idealna za odvažne napade direktno na bazu.

Map size: 600×600 Map type: Mixed
Package name: 03_campania.pkg Folder name: 03_Campania

Leave a comment

Your comment