Ruinberg


Koncentrične gradske ulice, zajedno sa gustim šumama i žbunjem, u zaraslom parku, omogućavaju skrivene manevre i premeštanje snaga. iako artiljerija ima ograničenu upotrebu u gradu, ruševine pružaju dovoljno zaklona vašim snagama.

Map size: 800×800 Map type: Mixed
Package name: 08_ruinberg.pkg Folder name: 08_WinterTown

Leave a comment

Your comment