Swedish tips for world of tanks

1 Sankmark minskar betydligt vagnens hastighet vid traversering och förflyttning.
2 Använd tangenterna 1–3 för att välja granater.
3 Artilleriet är lagets primära eldkraft. Skydda dina bandhaubitser annars blir de lätta mål för fienden.
4 Ju högre skyttens färdighet är, desto snabbare siktar han in sig på målet.
5 Ju högre vagnschefens färdighet är, desto bättre kommer resten av besättningen prestera.
6 En bra förare använder motorstyrkan bättre.
7 En bra laddare laddar kanonen snabbare.
8 Vagnschefens färdighet avgör siktsträckan.
9 En bra radioman kan kommunicera över längre avstånd.
10 Extra utrustning ökar besättningens effektivitet eller vagnens förmåga.
11 Vagnar med alla forskningsområden framforskade får Elitstatus.
12 Erfarenhet intjänad på Elit-vagnar kan konverteras till Fri Erfarenhet.
13 Elitstatus beror inte på besättningens färdighet.
14 Använd buskar och vegetation för att göra din pansarvärnskanonvagn svårare att upptäcka. Notera att stillastående vagnar är svårare att se.
15 Avbryt aldrig en motståndare när han håller på att begå ett misstag. Det är oartigt!
16 Ibland är baserövring det lättaste och säkraste alternativet. Att slå ut alla fiendevagnar ger ingen extrabonus.
17 Förstörda vagnar är låsta tills striden är över. Du kan återvända till garaget och börja en ny strid i en annan vagn.
18 I Pansarkompanier och Klanstrider går hälften av det förlorande lagets krediter och erfarenhet till det vinnande laget.
19 Delade konton är emot spelets regler och kan resultera i att du förlorar tillgång till kontot.
20 Spelets regler förbjuder delade konton. De som bryter mot detta kan förlora kontot permanent.
21 Ju mer sofistikerat ditt lösenord är, desto bättre.
22 Byt lösenord med jämna mellanrum.
23 Det är inte tillåtet att köpa och sälja konton. Om du bryter mot reglerna kan du förlora ditt konto.
24 Följ inte länkar till okända hemsidor. Du riskerar att bli utsatt för bedrägeri eller hacking.
25 Vänta inte på fienden i din egen bas. Att anfalla kan vara effektivare än basförsvar.
26 Du kan bara köpa guld på WorldxA0ofxA0Tanks officiella hemsida. Om du försöker köpa guld någon annanstans kommer du bara förlora dina pengar.
27 Alternativet “Kom ihåg mitt lösenord” är praktiskt men kan vara osäkert.
28 På portalen kan du hitta instruktioner för hur du håller ditt konto säkert. Läs dem noga.
29 Håll ner Ctrl för att visa muspekaren.
30 För att reparera en modul, klicka på reparationslådan. För att läka en besättningsmedlem, klicka på förbandslådan.
31 Använd snabbtangenterna (1-6 som standard) för att aktivera förnödenheter. Snabbtangenter visas ovanför förnödenhetens ikon.
32 För att flytta kameran omedelbart i artilleriläge, högerklicka på minikartan.
33 För att ändra laglistans utseende, tryck Ctrl+Tab.
34 För att lägga till en spelare på vän- eller ignoreralistan, eller för att skicka ett klagomål, högerklicka på spelarens namn i laglistan.
35 För att skicka ett klagomål, högerklicka på spelarens namn i laglistan och välj “Klagomål”.
36 Även tunga stridsvagnar behöver understöd.
37 Uppsättningen tillgängliga kommandon i radialmenyn varierar beroende på målet.
38 För att välja ett kommando i radialmenyn, håll ner Z och lys upp det genom att föra musen över det.
39 Använd snabbtangenterna F2-F8 för att snabbt välja kommandon i radialmenyn.
40 Automatiskt sikte kan inte garantera 100% precision. Erfarna vagnschefer använder manuellt sikte.
41 Vissa vagnar är bäst på rörlighet och undanmanövrar, medans andra är bättre på att undvika upptäckt.
42 Kaliber är inte det enda måttet på en kanons prestanda. Eldhastighet och precision är också viktiga.
43 Ett välbepansrat mål som dina pansarprojektiler inte kan slå igenom kan vara sårbart för spränggranater.
44 Sicksackmanövrer underlättar för lätta och medeltunga fordon att undvika fientliga granater.
45 Även det tyngst bepansrade fordonet har sina svaga punkter: sidorna och bakdelen.
46 Lätta stridsvagnar är lagets ögon. Använd dem för att leta rätt på fienden åt dina lagkamrater.
47 För att kunna montera vissa moduler kan du behöva byta ut upphängningen.
48 För en del kanoner kan du behöva montera ett annat torn.
49 Olika vagnar av samma typ kan behöva radikalt olika taktiker.
50 Lätta vagnar och bandhaubitser kan slås ut genom att ramma dem.
51 Välriktade skott är mer effektivt än okontrollerad eldgivning.
52 Använd spränggranater för att slå ut moduler och besättning.
53 Vagnar ämnade för närstrid är mindre effektiva på långa avstånd.
54 Olika granattyper har olika penetration, skada och sprängradie.
55 Spränggranater är extra effektiva mot lätta fordon och bandhaubitser med öppen hytt.
56 För att stoppa en fiendevagn och göra den till ett lätt mål, skjut på banden.
57 Ju längre lätta stridsvagnar överlever bland fienden, desto mer framgångsrikt kommer artilleriet att bli, och fler mål kommer att slås ut.
58 Låg höjd gör ett fordon svårare att upptäcka, speciellt bland buskar.
59 Använd tungstensprojektiler (APCR) när pansarprojektiler är inneffektiva.
60 Ytterligare förmågor och färdigheter blir tillgängliga efter att du tränat din besättning till 100% i deras huvudutbildning.
61 En stillastående vagn är svårare att upptäcka än en i rörelse.
62 Erfarenhet intjänad på premiumvagnar kan konverteras till fri erfarenhet.
63 Se till att dina meddelanden i chatten är konstruktiva, meningsfulla och rakt på sak.
64 I närstrid kan en bandhaubits slå ut fienden genom direkt eld.
65 Fientligt artilleri kan gissa var du är när du fäller träd eller förstör staket och byggnader.
66 Lätta vagnar är bra spanare. Du kan upptäcka fiendens vagnar genom snabba manövrer eller genom att gömma dig bakom buskar.
67 Att koncentrera eldgivningen är aldrig fel.
68 En lätt stridsvagn utan en bra radio blir en belastning för laget.
69 Skydda ditt artilleri. Bandhaubitser kan nedkämpa fiendens tunga vagnar innan de erövrar din bas.
70 För att lokalisera fienden, observera var skotten kommer ifrån.
71 Ju fler vagnar som är i bascirkeln desto fortare kommer basen erövras.
72 Oavgjort betyder att båda lagen förlorar, utom i Stormningsstrider då det försvarande laget vinner när tiden går ut.
73 Undvik fiendens skott när du erövrar en bas. Baserövringen avbryts om din vagn skadas.
74 Vagnens rörlighet beror på upphängningstyp, motorstyrka och totalvikten av alla installerade moduler.
75 Brandrisken beror på motortypen. Chansen att släcka elden beror på besättningens färdighet och brandsläckare.
76 Byggnader och förstörda vagnar kan blockera fientlig eldgivning. Träd och buskar kan gömma din vagn, men de stoppar inte granater.
77 När det skadas låser sig tornet. Klicka på reparationslåda för att återställa tornets rotationshastighet.
78 När det skadas hänger sig kanonen. Klicka på reparationslåda för att återställa kanonen till full funktionsduglighet.
79 Upphängning, radio och motor är generellt sett viktigare för en lätt stridsvagn än kanon och torn.
80 Skada på ammunitionsstället kan resultera i förminskad eldhastighet, eller, i vissa fall, omedelbar detonation av ammunitionen.
81 En skadad observationsenhet minskar siktsträckan avsevärt.
82 Eldhastigheten påverkas av kanontyp, torn och besättningens färdighet.
83 En skadad förare minskar vagnens hastighet och rörlighet.
84 Eldhastigheten minskar om laddaren är skadad.
85 Kanonens precision minskar om skytten är skadad.
86 Förutom extra erfarenhet och krediter så ger dig ett premiumkonto även ett rent och fint garage.
87 Du kan använda Fri Erfarenhet för att forska fram vilken vagn eller modul som helst.
88 När du forskar fram moduler och vagnar används erfarenhet intjänad i strid först och Fri Erfarenhet sist.
89 En ny modul kan vara för tung. För att öka lastkapaciteten, uppgradera upphägningen.
90 Vagnar av olika typ kräver ofta olika taktiker.
91 Du får krediter och erfarenhet för att upptäcka, skada och slå ut fientliga vagnar.
92 Ett tomt ammunitionsställ exploderar inte. Detonation i ammunitionsstället beror inte på granattyp.
93 Dina skott kan minska fiendens träffpoäng (HP), skada eller förstöra moduler, eller skada besättningsmedlemmar.
94 Grova spränggranater har oerhörd kraft. Det är möjligt att skada flera vagnar samtidigt med samma skott.
95 Tungstensprojektiler (APCR) och Pansarspränggranater (HEAT) har högst penetrationsförmåga.
96 Använd ojämheter i terrängen då de kan skydda dig från direkt eld och upptäckt.
97 Ett välkoordinerat lag är ett vinnande lag.
98 Om du börjar få slut på plats i garaget, överväg att sälja gamla vagnar eller köpa extra garageplatser.
99 Använd förrådet för att sälja vagnar, moduler eller ammunition du inte behöver.
100 Om nån frågar dig om ditt lösenord är det ett bedrägeriförsök! Administratörer behöver aldrig någonsin ditt lösenord av någon anledning. Håll alltid ditt lösenord hemligt.
101 Målet för en medeltung stridsvagn är att anfalla flanker och bakre linjer, och dra sig tillbaka efter sin insats.
102 Premiumvagnar är billiga att reparera.
103 Skjut inte på dina lagkamrater!
104 Din radios räckvidd avgör din förmåga att utbyta information om fiendes positioner.
105 Siktsträckan är det längsta avstånd du kan upptäcka fienden på.
106 Ju snabbare du kör, desto sämre precision har du.
107 När du vrider tornet och vagnen minskar träffsäkerheten, så när du stannar för att skjuta, vänta tills skytten siktat in sig på målet.
108 Penetrationsvärdet för spränggranater och pansarspränggranater (HEAT) beror inte på avståndet.
109 Vagnens toppfart beror på upphägningen. Accelerationen beror på motorstyrkan, vagnens totalvikt och terrängen.
110 Vagnens förmåga att korsa terräng beror på upphängningen.
111 Effektiv rammning beror på förhållandet mellan vikt, hastighet och pansartjocklek på de inblandade vagnarna.
112 En “vargflock” (små, snabba grupper) med medeltunga stridsvagnar kan jaga ned och slå ut även den starkaste motståndare.
113 Det är alltid svårt att slå igenom frontpansar. Sikta på sidorna eller bakändan.
114 Hur fort skytten siktar in sig på målet avgörs av kanontyp och skyttens färdighet.
115 Om vagnschefen skadas minskar siktsträckan.
116 Autosiktet stängs av om målet förstörs eller försvinner ur sikt.
117 En förstörd vagn är låst och stannar i garaget tills striden är över.
118 Du kan bara gå i strid med en helt reparerad vagn och komplett besättning.
119 Kryssa i “Ladda om automatiskt” för att ladda om ammunitionen till samma mängder som innan striden.
120 Vinklat pansar ökar chansen för en rikoschett.
121 Du kan bygga ut logementet om det behövs.
122 Du kan flytta besättningsmedlemmar till en annan vagn eller skicka dem till logementet.
123 Omgruppera din bandhaubits så fort du anar fara—du överlever längre då.
124 En skadad besättningsmedlem får mindre erfarenhet i strid.
125 Du kan inte gå i strid med en besättning som inte är komplett.
126 Hur fort besättningen blir bättre beror på hur bra det går för dem i strid.
127 Vagnschefen kan öka huvudutbildningnivån hos resten av besättningen.
128 Du kan inte ändra en besättningsmedlems huvudutbildning eller flytta honom till en vagn av en annan nationalitet.
129 Alternativet “Ökad träningshastighet för besättning” använder vagnens stridserfarenhet för att öka besättningens färdigheter. Besättningsmedlemmen med lägst färdighet får mest erfarenhet.
130 Att träna sin besättning till 100% i huvudutbildningen låser upp ytterligare färdigheter och förmågor.
131 Besättningsmedlemmar kan ha olika färdigheter och förmågor.
132 Listan över möjlig utrustning beror på vagnens typ och nationalitet.
133 Viss utrustning kan monteras av och flyttas till andra vagnar.

One comment on “Swedish tips for world of tanks”

max draw distance(den maximala sträckan som spelet kan rita objekt som syns på skärmen) är 564meter.
Max spotting distance (den maximala sträcka som du kan bli spottad av fiende) är 445 meter.

Leave a comment

Your comment