Westfield


Bu haritada bereketli topraklar, ormanlar, harita boyunca dağılmış kasabalar ve doğusunda parçalanmaya yüztutmuş devasa bir su kemeri bulunmaktadır. Muhtelif bayırlar ve uçurumlar tuzak kurmaya çok uygun yerler sağlamakta ama geçilmesi gereken açık alanların büyüklüğü de oldukça büyük bir risk oluşturmakta.

Map size: 1000×1000 Map type: Open
Package name: 23_westfeld.pkg Folder name: 23_Westfeld

Leave a comment

Your comment